Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Privacy disclaimer Privacybeleid Alle gebruikers

Samenvatting

Disclaimer voor het gebruik van de dienst

Volledig beleid

  • Na zelfregistratie van de gebruikers zal het account toegankelijk zijn door de logingegevens in te voeren zoals verstrekt door opdrachtnemer. De eindgebruiker is zich ervan bewust dat verlies van deze logingegevens kan leiden tot ongeautoriseerde toegang tot de Dienst. De gebruiker zal de logingegevens beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde personen.
  • In het bijzonder dienen Eindgebruikers inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Infolearn en Vives zijn niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Eindgebruiker die zich aanmeldt op de Website of via de Clouddienst ook daadwerkelijk die Eindgebruiker is. 
  • Mochte Infolearn en Vives om wat voor reden dan ook schade leiden ten gevolge van het door de Opdrachtgever en/of Eindgebruiker aan derden verstrekken van zijn inloggegevens, dan is opdrachtgever of eindgebruiker daarvoor ten volle aansprakelijk.
  • In geval van een vermoeden van misbruik van het Account, dienen de eindgebruiker of opdrachtgever de opdrachtnemer Infolearn of Vives onverwijld op de hoogte te stellen en dient Opdrachtgever de (inlog)gegevens te wijzigen.
  • Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.